Privacybeleid

 

Privacybeleid

Bescherming van uw persoonsgegevens

Educatius Netherlands neemt uw privacy zeer serieus en we gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, wat in overeenstemming is met uw recht op bescherming van persoonsgegevens.

In het kader van het gebruik van onze diensten, en dan met name de diensten die toegankelijk zijn via onze website, kan Educatius Netherlands, als verantwoordelijke van de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Zo garanderen wij dat u op elk moment:

- toegang tot uw persoonsgegevens heeft.

- deze kunt aanpassen.

- de mogelijkheid heeft om uw persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.  

Om toe te zien op de correcte toepassing en naleving van deze regels, heeft Educatius Netherlands een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die de tussenpersoon is van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Educatius Netherlands wendt ook de juiste interne procedures aan om bewustzijn te creëren bij de medewerkers en om er zeker van te zijn dat iedereen binnen de organisatie de regels naleeft, met name:

- De persoonsgegevens die we verzamelen en waarom we dat doen.

- Wanneer en hoe Educatius Netherlands en zijn partners uw persoonsgegevens binnen de Organisatie delen.

- Uw keuzes, waaronder hoe u toegang heeft tot uw persoonsgegevens en deze kunt bijwerken.

Persoonsgegevens die we verzamelen  

Als u zich inschrijft voor een verblijf van Educatius Netherlands, verstrekt u de volgende informatie:  

- Uw persoonsgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot : uw postcode, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.  

Als u onze website bezoekt, kunnen we de volgende informatie verzamelen:  

- Uw surfgedrag op onze website.

- Informatie over hoe u bij onze digitale diensten terecht bent gekomen, waaronder informatie over het besturingssysteem en de browser.  

Als iemand met ons reist, kunnen we het volgende verzamelen :

- Informatie over de passagiers, paspoortgegevens.

- Verzekeringsgegevens.

-  Relevante medische gegevens, evenals elke bijzonderheid, handicap en elk dieet.

- Informatie over religie.

- Informatie over uw aankopen en betalingsmethoden.

- Uw surfgedrag op onze website.

- Informatie over het moment waarop u op een van onze advertenties klikt.

- Informatie over hoe u bij onze digitale diensten terechtkomt, waaronder de informatie over het besturingssysteem en de browser.

Als u contact met ons opneemt, wij contact met u opnemen, of als u meedoet aan reclameaanbiedingen, wedstrijden, enquêtes of vragenlijsten over onze diensten, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

- De persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, brief, telefoon of via sociale media. Bijv. : uw naam en gegevens.

- Uw opmerkingen en antwoorden bij vragenlijsten en enquêtes van klanten. 

Andere bronnen van persoonsgegevens:

- Uw verzekeringsmaatschappij, de verzekeringsagenten en het medisch personeel kunnen  relevante persoonsgegevens, waaronder ook bijzondere persoonsgegevens, met ons uitwisselen. Dit gebeurt indien er omstandigheden zijn waar wij in uw naam of in de naam van andere klanten moeten handelen, of in een noodgeval.

Verstrekking van persoonsgegevens van anderen:

- Om een inbound of outbound verblijf uit te voeren, kunnen wij de persoonsgegevens van de de gezinsleden van de deelnemer verzamelen (ouders / kinderen / broers en zussen). Deze personen moeten op de hoogte worden gesteld van deze overdracht van gegevens. Bovendien moet u er zeker van zijn dat zij  ermee akkoord gaan dat hun persoonsgegevens voor deze doeleinden verzameld worden.

Gebruik van uw persoonsgegevens:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals hieronder uitgelegd: 

-       Om de door u gevraagde producten en services te leveren

Wij moeten persoonsgegevens verwerken om uw boeking te kunnen beheren, u de door u gevraagde producten en diensten te leveren en verlenen, en om u te helpen bij bestellingen en vergoedingen, waar u om kunt vragen. 

-       Om onze producten, diensten en verrichtingen regelmatig te beheren en te verbeteren

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze producten, website en andere diensten te beheren en te verbeteren.Wij kijken hoe onze diensten gebruikt worden om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens beschermd zijn, om fraude te voorkomen en aan het licht te brengen, evenals alle misdrijven en al het onrechtmatige gebruik van de diensten. Dit draagt actief bij aan de veiligheid van onze online zaken. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om de veiligheid van onze deelnemers te garanderen, met name bij ongevallen. Onder deze gegevens verstaan wij de medische gegevens en de verzekeringsgegevens.  Wij gebruiken persoonsgegevens om interne onderzoeken en ontwikkelingen te verrichten, en om onze producten, diensten, computersystemen, veiligheid, knowhow en manier van communicatie met u te ontwikkelen en te verbeteren.    

-       Om contact met elkaar te hebben

Wij willen onze klanten het best mogelijk van dienst zijn. Als u contact met ons opneemt per e-mail, brief, telefoon of via sociale media, kunnen wij dan ook uw persoonsgegevens gebruiken om u alle informatie te verstrekken die u kan helpen bij uw keuze of voortgang.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om alle reclameaanbiedingen of wedstrijden waaraan u meedoet, te beheren.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden en we verkopen ze ook nooit. 

-       Marketingcommunicatie

Wij kunnen berichten met relevante aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten via meerdere kanalen naar u sturen, waaronder per e-mail. Dit doen wij alleen maar als u vooraf heeft aangegeven dat u zulke berichten wilt ontvangen.

Bij boeking kunt u precies kiezen welke opties u wilt activeren op het gebied van marketingcommunicatie, gebruik van gegevens en foto’s of videos van uw kind.

Daarna kunt u op elk moment uw voorkeuren wijzigen door een mail te sturen naar dpo@educatius.nl. Dit zijn uw keuzes, maar als u akkoord gaat, wordt de communicatie tussen de Organisatie en uzelf relevanter.

Zelfs als u heeft aangegeven dat u geen berichten van marketingcommunicatie wilt onvangen, blijft u berichten ontvangen die gerelateerd zijn aan de uitvoering van het verblijf (instructies, betaling, en algemener alle benodigde informatie voor de uitvoering van het verblijf). 

-       Delen van persoonsgegevens met toezichthouders

Om te reizen kan het verplicht zijn (indien vereist door de overheidsinstanties op het punt van vertrek en / of op de bestemming) uw persoonsgegevens bij de immigratie en de grenscontrole, voor de veiligheid en terrorismebestrijding, of voor elk ander doeleinde dat als passend wordt aangemerkt,  vrij te geven en te verwerken.

Wij kunnen de minimaal benodigde persoonsgegevens delen met andere bestuursorganen als de wet dat oplegt, of als we wettelijk verplicht zijn dat te doen. 

-       Delen van persoonsgegevens

Ons privacybeleid is van toepassing op al hetgeen aangeboden wordt door de Organisatie, behalve diensten waarop niet dit Privacybeleid, maar een ander Privacybeleid van toepassing is. We kunnen de minimaal benodigde persoonsgegevens met onze partners delen. Bijv.:  om de gevraagde producten en diensten te leveren en te verlenen; om onze producten, onze diensten en onze dagelijkse activiteiten te beheren en verbeteren ; om uw ervaring te kunnen personaliseren, indien van toepassing, om contact met u te hebben; en, als het toegestaan en passend is, marketingdoeleinden.

 -       Uw persoonsgegevens beschermen

Wij weten hoe belangrijk het is om uw persoonsgegevens te beheren en te beschermen. Wij nemen alle benodigde veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke toegang, elk gebruik, elke vervalsing en elke verspreiding waar u geen toestemming voor gegeven heeft.

U bent ook zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld uw wachtwoord van ons krijgt om toegang te krijgen tot de pagina van informatie voor ouders, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord geheim blijft voor anderen.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen aan en bewaard worden in landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (‘’EER’’) bevinden. Ook is het mogelijk dat ze verwerkt worden door organisaties van buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Wij zorgen er met passende maatregelen voor dat uw persoonsgegevens goed beschermd blijven en dat deze conform dit privacybeleid verwerkt worden. Deze maatregelen omvatten, maar beperken zich niet tot, passende contractuele clausules, zoals contractuele clausules die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie, en passende veiligheidsmaatregelen.

Bewaren van gegevens:

We bewaren de persoonsgegevens zolang als dit nodig is voor het beschreven gebruik in dit privacybeleid en/of om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Na deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens op een veilige manier. Als deze gegevens na deze periode nog nodig zijn voor commerciële, analytische doeleinden, historische of andere doeleinden, anonimiseren wij deze gegevens.

Ten aanzien van cookies en vergelijkbare technologieën:

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, waarmee een website een reeks gegevens kan verzamelen en kan opslaan op uw desktop, laptop, of mobiele telefoon. De cookies helpen ons om (belangrijke) functionaliteiten op onze website te leveren, en we gebruiken ze om de gebruikerservaring te verbeteren. (Zie ons Cookiebeleid).

Plug-ins van sociale media:

Onze websites kunnen plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest bevatten. Deze sociale netwerken hebben elk een eigen privacybeleid. Leest u de voorwaarden en het privacybeleid aandachtig door voordat u persoonsgegevens verstrekt, daar wij op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor deze plug-ins.

Toegang tot en bijwerking van uw persoonsgegevens en klachten:

U kunt een e-mail sturen naar dpo@educatius.nl om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Wij willen er zeker van zijn dat wij de juiste persoonsgegevens van u hebben. Als er iets niet klopt, horen wij dat graag van u.

U kunt om rectificatie en vergetelheid van uw persoonsgegevens vragen, u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en, als dat technisch mogelijk is, vragen of de door u verstrekte gegevens overgedragen zijn aan een andere organisatie. Wij verwijderen uw gegevens of werken ze bij, tenzij we deze moeten bewaren voor commerciële doeleinden of rechtmatige, wettelijke doeleinden. U kunt ook contact met ons opnemen als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren of gebruiken.

Voordat wij gevolg geven aan uw verzoek of klacht, kunnen wij u vragen om uw identiteit aan te tonen. Als u uit naam van iemand anders contact met ons opneemt, kunnen wij u ook om extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat u gemachtigd bent om een dergelijke aanvraag of klacht in te dienen.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als tenminste één van de volgende voorwaarden van toepassing is :

- We hebben uw toestemming  

Voorbeeld : contactformulier

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst   

Voorbeeld : Voor de levering van gevraagde producten en services

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om zo uw boeking te kunnen beheren, u de gewenste diensten te verlenen en om u te helpen bij eventuele vergoedingen. 

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting ;

Voorbeeld : Persoonsgegevens delen met toezichthouders

Om te kunnen reizen is het misschien verplicht  (zoals vereist door de overheidsinstanties op het punt van vertrek en/of op de bestemming) om uw persoonsgegevens vrij te geven en te verwerken voor de immigratie en de grenscontrole.

- De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van u of een ander individu;

Voorbeeld: In een noodgeval

Uw verzekeringsmaatschappij, de verzekeringsagenten en het medisch personeel kunnen  relevante persoonsgegevens, waaronder ook bijzondere persoonsgegevens, met ons uitwisselen. Dit gebeurt indien er omstandigheden zijn waar wij in uw naam of in de naam van andere klanten moeten handelen, of in een noodgeval.

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

Voorbeeld: Veiligheidsoperaties

Wij kunnen persoonsgegevens, waaronder medische gegevens en verzekeringsgegevens, gebruiken voor het geven van gehoor aan en het aanpakken van  veiligheidsoperaties, ongevallen of soortgelijke incidenten.

Als we bijzondere persoonsgegevens moeten verwerken, bijvoorbeeld medische gegevens wegens medische redenen, doen we dit alleen als één of meerdere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: wij hebben uw uitdrukkelijke toestemming; het is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van u of een ander natuurlijk persoon en u bent fysiek of juridisch niet in staat om toestemming te geven; het is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; het is noodzakelijk vanwege een zwaarwegend algemeen belang. 

Hoe krijg ik toegang tot mijn gegevens en hoe kan ik ze controleren en bijwerken?

Heeft u een vraag over uw persoonsgegevens ? Neem dan contact op met de Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar dpo@educatius.nl

Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Vindt u dat wij niet correct zijn omgegaan met uw gegevens ? Neem dan contact op met de Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar dpo@educatius.nl

Wijzigingen van ons privacybeleid

Dit document vervangt alle voorgaande versies. Wij kunnen het privacybeleid op ieder moment aanpassen. Het is dus wijs om het na elke update te raadplegen op onze site. Als er grote veranderingen gemaakt worden, zullen we hierover een opvallend bericht op onze website(s) plaatsen. 

Laatste update: 07/08/2018

Begrippen

Verantwoordelijke voor verwerking: De verantwoordelijke voor de verwerking stelt het doel van gebruik van persoonsgegevens vast en ook de manier waarop.

Europese Economische Ruimte (EER):  lidstaten van de EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Online reclame: Marketingberichten die u kunt zien op het internet.

Bijzondere gegevens: Dit zijn persoonsgegevens met betrekking tot raciale of ethnische afkomst ; politieke opvattingen; religieuze of filosofische overtuigingen; vakbondslidmaatschap; genetische gegevens, biometrische gegevens om iemand te kunnen identificeren; medische gegevens; en gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon.  

Beveiligde vluchtgegevens in de Verenigde Staten: Transportation Security Administration (TSA) vraagt u om uw hele naam, geboortedatum en geslacht, om te controleren of u op de Amerikaanse terreurlijst staat. U kunt ook uw redress-nummer verstrekken, indien van toepassing. Als u deze informatie niet levert, kan dit leiden tot weigering van transport of weigering van toelating in de vertrekhal. De TSA kan de door u geleverde informatie delen met agentschappen voor de rechtshandhaving, de inlichtingendiensten of andere instanties die in het kader van het meldingssysteem vallen. Voor gedetailleerde informatie gaat u naar de website van de TSA. 

Cookiebeleid

Over gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën:

Cookies zijn kleine tekstbestanden, waarmee een website of een mobiele applicatie een reeks gegevens kan verzamelen en bewaren op een desktop, laptop of mobiele telefoon. De cookies helpen ons erbij (belangrijke) functionaliteiten op onze website te leveren. Andere organisaties kunnen met onze toestemming cookies op onze website plaatsen. Hiervoor gebruiken we cookies:

-  Om de werking van onze website te verbeteren

De cookies onthouden bijvoorbeeld informatie die u invult bij de verschillende stappen van het boekingsproces;

-            Om de performances van onze website te verbeteren

De analyse van websites, waaronder door Google Analytics, levert informatie over het aantal bezoekers op onze website en op de mobiele apps, de populairste gedeeltes van onze website en mobiele apps en waarvoor mensen onze site het meest gebruiken. Deze cookies helpen ons erbij uw ervaring te verbeteren.

Beheer van cookies

U kunt in uw browser instellen of u nieuwe cookies wilt accepteren of weigeren en of u bestaande cookies wilt verwijderen. U kunt ook uw browser op zo’n manier configureren dat u er een melding van krijgt als er nieuwe cookies geplaatst worden op uw computer of op een ander apparaat.

Als u ervoor kiest sommige of alle cookies uit te schakelen, kunt u misschien niet gebruikmaken van alle functionaliteiten van onze website.  

Wijzigingen van ons cookiebeleid

Dit document vervangt alle voorgaande versies. Wij kunnen het privacybeleid op ieder moment aanpassen. Het is dus wijs om het na elke update te raadplegen op onze site. Als er grote veranderingen gemaakt worden, zullen we hierover een opvallend bericht op onze website(s) plaatsen.

Laatste update: 07/08/2018

Begrippen

Analyse van websites: De analyse van onze website, waaronder door Google Analytics, helpt ons te begrijpen hoe de bezoekers onze website gebruiken. Wij kunnen een groot aantal rapportages inzien over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, zodat deze verbeterd kan worden. Voor de analyse van websites worden cookies gebruikt om zo de interacties tussen bezoekers en de website te volgen. In ons geval worden ze gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website en mobiele apps gebruiken. Verder gebruiken wij de informatie om rapporten te maken en om onze site te verbeteren.Google Analytics verzamelt bijvoorbeeld op anonieme wijze informatie. Het geeft aan wat men op de website doet zonder dat de identiteit van individuele bezoekers weergegeven wordt. U kunt Google Analytics deactiveren zonder dat dat uw bezoek aan onze website beïnvloedt. Voor meer informatie over het weigeren gevolgd te worden door Google Analytics op alle websites die u gebruikt, raadpleegt u Google.

Internetreclame: marketingberichten die u kunt zien op internet.

Ter herinnering: Download onze algemene verkoopvoorwaarden van verblijven.

Meer informatie nodig?

Onze meest bekeken verblijven

HIGH SCHOOL PROGRAMMA CLASSIC IN GROOT-BRITTANNIË 12-15 jaar

Van 5 weken tot een schooljaar
vanaf € 2.980,00
vertrek:

HIGH SCHOOL PROGRAMMA CLASSIC IN GROOT-BRITTANNIË 16-18 jaar

Van 5 weken tot een schooljaar
vanaf € 3.195,00
vertrek:

EDUCATIUS NETHERLANDS
KvK-nummer : 72243236

Informatie, verkoop, follow-up van de verblijven:
+31 6 2547 4387

Hoofdkantoor:
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE Amsterdam

Tel.:
020 241 7512

Download hier onze brochure