BELANGRIJKE VRAGEN

 

BELANGRIJKE VRAGEN

I. DE KEUZE MAKEN

 

A. WIE KAN VERTREKKEN?

Elke jongere die aan de leeftijdscriteria voldoet (afhankelijk van het land van bestemming en het type programma), en die totaal ondergedompeld wilt worden (op school en in een gezin) van een paar weken tot aan 3, 5, 10 maanden of meer. 

We hebben ook programma's voor specifieke doelgroepen: 

 • Verblijven van 8 weken voor jongeren die een niet zo lang weg willen. 
 • Verblijven van 12 of 15 weken, vertrek in mei, waarbij leerlingen uit het 4e jaar van de middelbare school een trimester kunnen deelnemen aan een programma, zonder een schooljaar te missen. 
 • Verblijven van 3 maanden, van juli tot september of van september tot december, voor jongeren die blijven zitten. (Over het algemeen mogen ze het eerste trimester missen om hun Engels te verbeteren). 
 • Verblijven van een semester en van 2, of zelfs 3 schooljaren om de ''A-Levels'', een ''International Baccalaureate'' of een ''European Baccalaureate'' te halen, die allemaal een vervanging zijn van het Belgische/Nederlandse diploma. Deze verblijven zijn voor jongeren die niet het traditionele studietraject willen volgen,  maar wel hun een vervolgopleiding willen volgen in België/Nederland. (Deze diploma's worden erkend als het equivalent van het Belgische/Nederlandse diploma.) 

B. WANNEER VERTREKKEN?

Dat hangt af van het gekozen land. (Bij Engels kan men voor een land kiezen dat beter overeenkomt met diens leeftijd, timing of de lessen). Over het algemeen zijn onze jongeren tussen de 15 en 18 jaar, maar het komt bij sommige programma's ook voor dat jongeren vanaf 12 jaar of ouder dan 18 jaar aan het programma mogen beginnen.  De details kunt u lezen op de pagina's van de verblijven en onze teams staan tot uw beschikking om u te helpen de reis te kiezen die het beste bij u past. De verblijven van het type SELECT HIGH SCHOOL zijn flexibeler, maar bij die verblijven is er meestal sprake van Private Schools, die duurder zijn.

C. IS HET ERG DAT IK SCHOOL IN BELGIË/NEDERLAND MIS?

Nee, omdat de voordelen ruimschoots tegen de nadelen opwegen! Natuurlijk zal de jongere veel minder contact hebben met vrienden en het diploma een jaar later halen, maar de onderwijswereld erkent inmiddels de voordelen van een jaar in het buitenland. 

D. MOET IK EEN ''GOEDE LEERLING'' ZIJN OM TE MOGEN VERTREKKEN?

Daar ligt de voorkeur (er wordt gevraagd om de cijfers van de laatste drie jaar), maar ook jongeren met middelmatige cijfers mogen vertrekken, mits de jongere gemotiveerd genoeg is: langdurige verblijven zijn ook een uitstekend middel om met een schone lei te beginnen, met een frisse start. Bijvoorbeeld: als een student maar net over en de cijfers aan het begin van het volgende jaar onvoldoende zijn en de jongere dreigt te blijven zitten, dan zal een semester in het buitenland zijn vruchten afwerpen. 

E. HOE TESTEN JULLIE DE MOTIVATIE?

De ouders van de jongere moeten het eens zijn met de beslissing om naar het buitenland te gaan, waarna de jongere zich kan inschrijven. Direct daarna wordt er een individueel gesprek ingepland, om te kijken hoe gemotiveerd en volwassen de jongere is, alsook wat het taalniveau is. Als de jongere niet geschikt geacht wordt voor vertrek, stelt Educatius voor om het vertrek uit te stellen, of om helemaal af te zien van een verblijf. In het laatste geval wordt het voorschot teruggestort, na aftrek van de dossierkosten (€200). 

 

II. VOORBEREIDING NA DE KEUZE

WELKE VOORBEREIDINGSFASES ZIJN ER?

Er zijn diverse fases waarvan sommige individueel en sommige samen:

 • Afleggen van een taaltest Engels (voor de VS, en de speciale verblijven in GB en Ierland)

 • Individueel gesprek

 • Lezen van documenten van Educatius

 • Deelname aan de pre-departure meeting (verplicht voor de jongere en tenminste 1 ouder).

VERBLIJFSMODALITEITEN

 

ONTVANGST IN GEZIN

Wat het gekozen land ook is, een gastgezin is bovenal een gezin...

De hoeksteen van ons systeem rust op het vrijwillige karakter. Een gezin ontvangt de jongere zonder enige financiële compensatie. Hun enige vergoeding is de goede relatie die ze met de jongere zullen opbouwen en het plezier dat ze eraan beleven om hun cultuur te delen met hun jongere en de mogelijkheid om hun hele gezin een nieuwe cultuur, de cultuur van de jongere, te laten ontdekken. Er zijn echter uitzonderingen: in Groot-Brittannië, Canada en Nieuw-Zeeland ontvangen gezinnen een 'stipend', een vergoeding. Gezinnen in elk land worden vooraf bezocht door een   Lokale Coördinator, die zijn rechten en plichten kent, alsook over onze werkwijze en voorschriften, onder andere in geval van nood (Contracten en Verbintenissen). De Lokale Coördinator en onze partner in het buitenland controleren bovendien de goede zeden van elk gezin dat jongeren wenst te ontvangen. Deze procedures zijn goed geregeld in de wet. Gezinnen maken een keuze uit de dossiers van de jongeren, die zij gekregen hebben.   Het zijn vaak de details die het verschil maken: een glimlach, een sport, een culturele activiteit, een gemeenschappelijke hobby, of wat regels uit de ''Dear Host Family Letter'', waardoor ze verkocht waren. Het is dus essentieel om aandacht te besteden aan het inschrijvingsdossier. Net zo min het ideale gastgezin bestaat, bestaat de perfecte jongere;  maar deze mensen doen echt hun best en hebben er plezier in om elkaar goed te begrijpen, te waarderen, samen te wonen met wederzijds respect en om gemeenschappelijke activiteiten te delen.  

C. AANPASSING OP SCHOOL

De jongere past zich aan de gekozen school aan, afhankelijk van het land, of het nu een Public of Private High School is, of een Grammar of Comprehensive School, een Gymnasium, een Liceo Classico, of een Boarding School.

Zo verschillen de programma's, schoolritmen, interacties tussen jongeren en relaties tussen leraren en leerlingen erg in elk land, en de deelnemer zal zich daaraan moeten aanpassen. Hierbij krijgt de deelnemer hulp van Educatius in de vorm van voorbereidingsbijeenkomsten en daarna zal de deelnemer geholpen worden door de Lokale Coördinator. Aan het begin van het verblijf zijn onze jongeren vaak erg verrast door deze verschillen, of het nu om het dragen van een uniform gaat (gangbaar in Australië), of om de leraar-leerlingrelatie. De deelnemers wennen echter erg snel aan de schoolroutine. 

D. AANPASSING AAN HET NIEUWE LEVEN

Dit zijn thema's die uitgebreid besproken worden tijdens de pre-departure meeting en de orientation meeting bij aankomst. Beheersing van de taal vergemakkelijkt de aanpassing, maar uit ervaring blijkt dat het niet erg is als uw kind de taal niet goed spreekt, als hij of zij zich maar aan een paar basisregels houdt: 

 • Zo veel mogelijk tijd doorbrengen met het gezin, buiten schooltijd, en zich niet opsluiten in de eigen kamer. Beperk het contact met het thuisfront (Internet, Facebook, Skype, Facetime, etc.). 

 • Zich aanpassen aan de gewoonten en de ritmen van het gezin

 • Zo veel mogelijk meedoen aan optionele activiteiten, die worden voorgesteld door de school, om zo nieuwe vrienden te maken. 

Meer informatie nodig?

Onze meest bekeken verblijven

HIGH SCHOOL PROGRAMMA CLASSIC IN GROOT-BRITTANNIË 12-15 jaar

Van 5 weken tot een schooljaar
vanaf € 2.980,00
vertrek:

HIGH SCHOOL PROGRAMMA CLASSIC IN GROOT-BRITTANNIË 16-18 jaar

Van 5 weken tot een schooljaar
vanaf € 3.195,00
vertrek:

EDUCATIUS NETHERLANDS
KvK-nummer : 72243236

Informatie, verkoop, follow-up van de verblijven:
+31 6 2547 4387

Hoofdkantoor:
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE Amsterdam

Tel.:
020 241 7512

Download hier onze brochure